Menu

Menu

VIE

VIE

ENG

JAP

KOR

Toyota Bac Ninh Warehouse

WAREHOUSE FOR LEASE BAC NINH

Toyota Bac Ninh is located on the new central road of Bac Ninh city, making the city centre, Hanoi-Bac Giang Motorway, and National Highway 18 easily accessible.

Diện tích: 500 m2

Địa chỉ: Vo Cuong, Bac Ninh

GFA: 500 m2

GLA: 500 m2

Có sẵn

NLA: 500 m2

Toyota Bac Ninh Warehouse

Mặt bằng

icon
Toyota Bac Ninh Warehouse

Kho ảnh

icon

Đang tải...

Thông báo
Đóng