Menu

Menu

VIE

VIE

ENG

JAP

KOR

Văn phòng

Nhân sự

Nhân sự

Tuyển dụng và đào tạo nhân viên

Tài chính

Tài chính

Nghiên cứu và đề xuất chi phí vận hành và mở bán tối ưu nhất

Cung cấp báo giá chi tiết cho từng hạng mục vận hành

Thiết lập quy trình kế toán và biển mẫu báo cáo tiêu chuẩn

Quy trình

Quy trình

Thiết kế quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOPs) và quy định về xây dựng

Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro

Nhà thầu dịch vụ

Nhà thầu dịch vụ

Đánh giá, đàm phán điều khoản và điều kiện dịch vụ với nhà thầu

Quản lý tiện ích

Quản lý tiện ích

Thiết lập quy trình và kế hoạch quản lý tiện ích

Quản lý năng lượng

Quản lý năng lượng

Đề xuất vị trí đặt công tơ điện trong toà nhà

Đề xuất phương án tối ưu năng lượng cho toà nhà

Hoạt động vận hành

Hoạt động vận hành

Giám sát hoạt động và quản lý nhân viên, đảm bảo quy trình được diễn ra trơn tru

Khách thuê doanh nghiệp

Khách thuê doanh nghiệp

Tiếp nhận hồ sơ và quản lý khách thuê doanh nghiệp

Hỗ trợ đăng kí tạm trú với chính quyền địa phương

Hệ thống bảo trì

Hệ thống bảo trì

Thiết lập, quản lý và giám sát hệ thống bảo trì và năng lượng tiêu thụ

Ngân sách và tài chính

Ngân sách và tài chính

Thiết lập và báo cáo ngân sách hàng năm

Kiểm soát chi phí nhằm tối ưu lợi nhuận

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Phụ trách các báo cáo tài chính cho doanh nghiệp như doanh thu, lợi nhuận, công nợ, v.v.

Quản lý tiện ích

Quản lý tiện ích

Quản lý và thực hiện bảo trì thiết bị định kỳ

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách thuê

IDMC Building Cares

Áp dụng công nghệ quản lý tòa nhà thông minh, đồng thời phát triển ứng dụng chăm sóc khách hàng IDMC Building Cares, thuận tiện cho khách hàng trong việc tương tác với ban quản lý tòa nhà, đảm bảo các vấn đề được xử lý nhanh chóng, giúp khách thuê doanh nghiệp vận hành ổn định và lâu dài.

Đang tải...

Thông báo
Đóng