Menu

Menu

VIE

VIE

ENG

JAP

KOR

접수원

접수원

Toàn thời gian

IDMC 소개

IDMC(Investment and Development Management Joint Stock Company)는 현재 사무실 부동산, 자동차 대리점, 여객 운송 분야의 선도적인 서비스 제공업체입니다.

Ứng Tuyển Ngay
Chi tiết công việc

Địa chỉ:

3A Phan Dinh Phung, Hanoi

Lương

협상 가능

Phòng ban

HR & Administration (Non-managerial Level)

Ví trí

Staff

Thông tin liên hệ của bạn

Hồ sơ của bạn

Hỗ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB

작업 요구사항

  • 전문대학 이상 졸업
  • 비슷한 직위 경험

혜택

  • 회사에서 점심 식사 지원
  • 공식적인 근로계약을 체결하고 사회보험에 가입하며 법률이 정하는 기타 혜택을 누리세요
  • 13개월째 급여 및 휴일
  • 회사와 함께 연례 팀 빌딩 활동에 참여
Xem thêm
Chi tiết công việc

Địa chỉ:

3A Phan Dinh Phung, Hanoi

Lương

협상 가능

Phòng ban

HR & Administration

Ví trí

Staff

Đang tải...

Thông báo
Đóng