Menu

Menu

VIE

VIE

ENG

JAP

KOR

건물 운영 기술

건물 운영 기술

Toàn thời gian

IDMC 소개
IDMC는 사무용 부동산, 자동차 대리점, 여객 수송에 걸친 다양한 포트폴리오를 가진 선도적인 투자 및 개발 기업입니다.

Ứng Tuyển Ngay
Chi tiết công việc

Địa chỉ:

3A Phan Đinh Phung Hanoi.

Lương

협상 가능

Phòng ban

Kĩ thuật (Non-managerial Level)

Ví trí

Manager

Hạn nộp hồ sơ

Đến hết ngày: 27/07/2023

Thông tin liên hệ của bạn

Hồ sơ của bạn

Hỗ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB

요청:

- 전문대학 이상 졸업

- 비슷한 직위에 근무한 경험이 있으신 분

보상:

- 회사 점심 지원

- 공식 근로계약을 체결하고, 사회보험에 가입하며, 법률 규정에 따라 기타 혜택을 누립니다.

- 13개월째 월급 보너스와 휴일..

- 회사와 함께 연례 팀 구축 활동에 참여합니다.

Xem thêm
Chi tiết công việc

Địa chỉ:

3A Phan Đinh Phung Hanoi.

Lương

협상 가능

Phòng ban

Kĩ thuật

Ví trí

Manager

Hạn nộp hồ sơ

Đến hết ngày: 27/07/2023

Đang tải...

Thông báo
Đóng