Menu

Menu

VIE

VIE

ENG

JAP

KOR

장점

장점

Toàn thời gian

Ứng Tuyển Ngay
Chi tiết công việc

Lương

Thảo thuận

Phòng ban

마케팅 (Non-managerial Level)

Ví trí

관리자

Thông tin liên hệ của bạn

Hồ sơ của bạn

Hỗ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB
  • 경쟁력 있는 수익, 매력적인 보너스 (13개월 월급, 프로젝트 보너스, 개인 성과 보너스 등)
  • 의상, 식대를 비롯한 상당한 비용 제공
  • 포괄적인 건강 보험 (모든 직원과 그 가족 해당).
  • 다양한 유틸리티 서비스
  • 국내 및 해외 휴가 여행
Xem thêm
Chi tiết công việc

Lương

Thảo thuận

Phòng ban

마케팅

Ví trí

관리자

Đang tải...

Thông báo
Đóng