Menu

Menu

VIE

VIE

ENG

JAP

KOR

Toyota Hoai Duc

Toyota Hoai Duc

섬세한 인프라구조, 투자 장치, 도시 입구라는 이상적인 위치가 특징인 프로젝트입니다. 개발 사항에는 102대 이하의 차량을 수용할 수 있는 넓은 주차 공간이 포함되어 있습니다.

Diện tích: 1,000m2

Địa chỉ: Km15+575, QL32, Hoai Duc, Hanoi

GFA: 1,000m2

GLA: 1.000m2

Có sẵn

NLA: 1.000m2

Toyota Hoai Duc

Mặt bằng

icon
Toyota Hoai Duc

Kho ảnh

icon

Đang tải...

Thông báo
Đóng