Menu

Menu

VIE

VIE

ENG

JAP

KOR

Toyota Bac Ninh

Toyota Bac Ninh

Toyota Bac Ninh은 박닌시의 새로운 중심가에 위치해, 도시의 중심과 하노이-박 기앙 고속도로, 18번 국도를 쉽게 이용할 수 있습니다.

Diện tích: 500m2

Địa chỉ: Vo Cuong, Bac Ninh

GFA: 500m2

GLA: 500m2

Có sẵn

NLA: 500m2

Toyota Bac Ninh

Mặt bằng

icon
Toyota Bac Ninh

Kho ảnh

icon

Đang tải...

Thông báo
Đóng