Menu

Menu

VIE

VIE

ENG

JAP

KOR

3 . サービスの監視

3 . サービスの監視

Toàn thời gian

IDMC 소개
IDMC는 사무용 부동산,
자동차 대리점, 여객 수송에 걸친 다양한 포트폴리오를 가진선도적인 투자 및 개발 기업입니다.

Ứng Tuyển Ngay
Chi tiết công việc

Địa chỉ:

IDMC My Dinh Building: No. 15 Pham Hung, My Dinh 2, Nam Tu Liem, Hanoi

Lương

Thảo thuận

Phòng ban

Kĩ thuật (Non-managerial Level)

Ví trí

Manager

Thông tin liên hệ của bạn

Hồ sơ của bạn

Hỗ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB
Chi tiết công việc

Địa chỉ:

IDMC My Dinh Building: No. 15 Pham Hung, My Dinh 2, Nam Tu Liem, Hanoi

Lương

Thảo thuận

Phòng ban

Kĩ thuật

Ví trí

Manager

Đang tải...

Thông báo
Đóng