Menu

Menu

VIE

VIE

ENG

JAP

KOR

構築運用技術

構築運用技術

Toàn thời gian

IDMC 소개
IDMC는 사무용 부동산,
자동차 대리점, 여객 수송에 걸친 다양한 포트폴리오를 가진선도적인 투자 및 개발 기업입니다.

Ứng Tuyển Ngay
Chi tiết công việc

Địa chỉ:

No.3A ファン・ディン・フン・ハノイ。

Lương

Thảo thuận

Phòng ban

Kĩ thuật (Non-managerial Level)

Ví trí

Manager

Thông tin liên hệ của bạn

Hồ sơ của bạn

Hỗ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB

リクエスト:

- 短大、大学以上を卒業している

・同様のポジションでの経験がある方

報酬:

・社内での昼食のサポート

- 正式な労働契約を締結し、社会保険に加入し、法律で定められたその他の福利厚生を享受するため

- 13か月目の給与ボーナスと休暇。

- 会社との年次チームビルディング活動に参加します。

Xem thêm
Chi tiết công việc

Địa chỉ:

No.3A ファン・ディン・フン・ハノイ。

Lương

Thảo thuận

Phòng ban

Kĩ thuật

Ví trí

Manager

Đang tải...

Thông báo
Đóng