Menu

Menu

VIE

VIE

ENG

JAP

KOR

Toyota Tu Son

Toyota Tu Son

このプロジェクトは、洗練されたインフラ、投資設備、そして都市の入り口という理想的な立地を特徴としています。 この開発には、102台未満の車両を収容できる広大な駐車場が含まれます。

Diện tích: 6,500m2

Địa chỉ: Ly Thanh Tong Street, Tan Hong, Tu Son, Bac Ninh

GFA: 7,570m2

GLA: 6.500m2

Có sẵn

NLA: 6.500m2

Toyota Tu Son

Mặt bằng

icon
Toyota Tu Son

Kho ảnh

icon

Đang tải...

Thông báo
Đóng