Menu

Menu

VIE

VIE

ENG

JAP

KOR

Toyota Bac Ninh

Toyota Bac Ninh

Toyota Bac Ninhはバクニン市の新中心道路沿いに位置し、市内中心部、ハノイ~バクザン高速道路、国道18号線へのアクセスが容易です。

Diện tích: 500m2

Địa chỉ: Vo Cuong, Bac Ninh

GFA: 500m2

GLA: 500m2

Có sẵn

NLA: 500m2

Toyota Bac Ninh

Mặt bằng

icon
Toyota Bac Ninh

Kho ảnh

icon

Đang tải...

Thông báo
Đóng